DA CÁ SẤU NGUYÊN TẤM

ĐỒ DA VR360 chuyên cung cấp da cá sấu thuộc giá sỉ, da cá sấu nguyên tấm giá sỉ, da cá sấu thuộc nguyên tấm, da cá sấu thuộc nguyên con còn đầu, da cá sấu teppi, da cá sấu trưng bày.

GIÁ SỈ TỐI THIỂU 5 TẤM / mỗi kích thước