THẮT LƯNG DA TRĂN
THẮT LƯNG DA TRĂN

thắt lưng da trăn thật 100%, da đạt chuẩn xuất khẩu, da mền mịn, không phai màu